La Teresa forma part del patrimoni moble catalogat de Catalunya, ja que és una embarcació pública inscrita al Museu d’Història de Cambrils amb el número d’inventari 5011. Va ser localitzada l’any 2005 al Port de Vilanova i la Geltrú, on havia pescat a l’arrossegament fins que el seu propietari, Rafel Montoya, es va acollir al programa europeu de renovació de la flota pesquera. L’interès per la Teresa era evident, ja que es tractava d’una embarcació de treball construïda a Cambrils abans de 1936, pel mestre d’aixa Julià Vives Castellví per encàrrec del pescador tarragoní Mariano García Budesca.

Carrer del Consolat de Mar, 25