Durant els segles XVIII i XIX, el port de Cambrils tingué una certa importància com lloc de sortida dels productes agraris del Camp de Tarragona i de les muntanyes del Priorat. Així, a mitjans del segle XIX, els productes que s'exportaven eren vi, aiguardent, llegums i fruites. També hi havia una trentena d'embarcacions de pesca amb 128 tripulants. A dia d'avui el port de Cambrils disposa d'un espai per a port esportiu, gestionat pel Club Nàutic i un altre espai per a port pesquer on se situa la llotja i el far vermell.

Passeig de les Palmeres