Edifici medieval amb tècnica constructiva de tàpia, segurament del segle XIV, parcialment conservat. L’any 2013 finalitzaren les obres de restauració, gràcies a l’1% Cultural, que consistiren en una excavació arqueològica i en mesures de consolidació i preservació de les estructures conservades i de l’entorn. La seva funcionalitat podria ser d’emmagatzematge i control militar de l’antiga Baronia de Cambrils que englobava terres des del mar a la serralada prelitoral.

Partida Canelia, 12