Molí medieval documentat des del 1440, del qual es conserva l’estructura de planta quadrangular, un mur de maçoneria i les restes de la bassa. Almenys des de finals del segle XVII fins a finals del segle XIX, fou de titularitat municipal. Actualment es troba en mal estat de conservació integrat dins d’una zona verda pública.

Carrer Vitòria, 32