El Parc del Pescador és un parc urbà tancat amb una superfície total aproximada de 20.100 m2. El parc disposa d'un total de 5 accessos públics, a partir dels quals es configuren diversos itineraris de passeig. Tanmateix, les dues entrades principals es troben, una, enfront la Plaça Creu de la Missió, a l'extrem nord del parc, i l'altra, a la façana marítima.

Plaça de la Creu de la Missió, s/n