El Parc del Pinaret és un parc urbà tancat amb una superfície total de 44.352 m2. El parc disposa d'un total de 5 accessos públics, a partir dels quals es configuren diversos itineraris de passeig. Les entrades principals es troben situades als carrers Av. Mil·lenari i Josep Serra i Dalmau. El parc està format per una sèrie d'espais diferents que tenen en comú el fet d'estar integrats per vegetació autòctona d'àmbit mediterrani i interconnectats per una xarxa de camins que el travessen.

Carrer Josep Serra i Dalmau, 2