Enfront de les platges de Cambrils, hi ha un dels alguers més grans de la costa catalana, format per Posidònia oceànica i Cimodocea nodosa. Aquesta praderia és una important reserva de biodiversitat marina, que genera una gran quantitat d’oxigen i protegint la costa de l’erosió. Les restes d’algues a les platges de Cambrils, indica la qualitat de l’aigua de mar i conserva les platges, minimitzant l’acció del mar i el vent. Per aquest motiu, mediambientalment no es recomana retirar les algues acumulades a primera línia de mar, sistemàticament.