La Vil·la Romana de La Llosa és un jaciment obert al públic que presenta les restes conservades d’una vil•la de l’entorn immediat de Tarraco habitada entre els segles I aC i VI dC. L’edifici és catalogat Bé Cultural d’Interès Local. La descoberta del jaciment s’inicia l’any 1980 quan s’inicia el desenvolupament del Pla d’Urbanització d’aquest sector de Cambrils.

Carrer Josep Iglesias, S/N