Criteris de selecció

Els criteris per a determinar els tres millors acròstics presentats al concurs, són:

Originalitat

Dificultat

Nivell poètic